Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Historia

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie ma przeszło 80-letnią udokumentowaną historię. Jednak wzmianki o istnieniu bibliotek w regionie włoszczowskim, innych niż zbiory przykościelne, sięgają XVI wieku. Mowa tu o niewielkich prywatnych zbiorach: Koniecpolskich w Koniecpolu, Moskorzewskich w Moskorzewie, Szafrańskich w Seceminie, Chocimowskich w Kluczewsku oraz Kochowskich w Goleniowach pod Szczekocinami.
     W XVIII wieku niewielkie zbiory książek posiadali nauczyciele parafialni, czasem organiści oraz lekarze wiejscy, niejednokrotnie wypożyczający książki okolicznej ludności, czego przykładem była działalność doktora Hipolita Saneckiego ze Szczekocin. U schyłku XIX wieku oraz w początkach XX na ziemi włoszczowskiej istniały biblioteki szkolne, książki gromadzili inteligenci oraz co światlejsi chłopi, a nawet wyrobnicy wiejscy.
    Pierwsza Biblioteka Publiczna we Włoszczowie powstała w 1917 roku. Jej założycielem był miejscowy proboszcz ks. Teofil Rzepczyński. Ofiarowany przez niego księgozbiór (200 woluminów) złożono w budynku Straży Ogniowej i powierzono pieczy jej gospodarzowi Stanisławowi Wiatrowi. On też chętnie wypożyczał książki w niedzielę między godzinami 13.00 a 16.00. W latach 1919 - 1922 opiekę nad biblioteką sprawowała Jadwiga Grabowska – Fiszewska . Z biblioteki w tym czasie korzystało 80 osób. Wypożyczalnia była bezpłatna, z tym jednak, że pobierano niewielką kaucję jako rękojmię zwrotu książek. W 1922 roku z inicjatywy starosty Stanisława Wasiaka utworzono Powiatową Bibliotekę Sejmikową, w skład której weszła również biblioteka wyżej wspomniana. Zmieniono też lokalizację placówki umieszczając ją w dwóch większych pomieszczeniach. Czytelnia i wypożyczalnia czynne były w godz. 9.00 – 18.00. Korzystający z tej biblioteki musieli wpłacić 2 zł wpisowego, a za wypożyczenie 1 zł miesięcznie. W 1928 roku bibliotekę przeniesiono do budynku Szkoły Powszechnej we Włoszczowie, likwidując jednocześnie działającą wcześniej czytelnię. Biblioteka w tym czasie miała liczyć przeszło 20 tys. tomów, ale liczba korzystających z niej osób znacznie  się zmniejszyła. W 1935 roku władze powiatu pozbyły się tej biblioteki , przekazując  ją Lidze Kobiet. Od tej pory nosiła nazwę Centralnej Biblioteki Powiatu i Miasta, a mieściła się przy ul. Sienkiewicza 21. Z biblioteki tej  od połowy lat 20-tych korzystały także gminy powiatu włoszczowskiego. Wypożyczano im co jakiś czas  zestawy po 50 książek, a doręczano w specjalnych drewnianych walizach.
           W czasie II wojny światowej biblioteka była nieczynna. Działalność wznowiła dopiero w październiku 1945 roku, a w rok później zmieniono jej dawną nazwę na Powiatową Bibliotekę Publiczną. Liczyła ponad 6000 woluminów i nadal mieściła się przy ul. Sienkiewicza. Od 1947 roku współpracowała z nowo utworzoną Miejską Biblioteką Publiczną we Włoszczowie i z Biblioteką Miejską w Szczekocinach oraz z 13 bibliotekami gromadzkimi założonymi w większych miejscowościach powiatu włoszczowskiego. Od 1951 roku znajdowała się w ciasnym pomieszczeniu w rynku włoszczowskim, a w 1963 roku przeniesiona została na ulicę Czarnieckiego. W 1955 roku zgodnie z przepisami biblioteki powiatowe połączono z miejskimi i od tej pory do 1975 roku we Włoszczowie funkcjonowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. W 1972 roku utworzono przy tej placówce odrębną filię dla dzieci. Po likwidacji powiatów (1975) zmieniono jej nazwę na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Od tej pory, do 1990 roku, posiadała status biblioteki rejonowej, współpracując z bibliotekami w gminach: Krasocin, Łopuszno, Małogoszcz i Nagłowice.
         Rozbudowa budynku biblioteki miała miejsce w połowie lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Na bazie wspomnianych wcześniej  bibliotek gromadzkich  wyrosły  z czasem filie biblioteki włoszczowskiej w Bebelnie, Czarncy, Koniecznie, Kurzelowie i Łachowie.
        Lata 90. to okres zmian jakościowych w pracy bibliotecznej. Poprawiła się sytuacja lokalowa filii bibliotecznej w Koniecznie, która w roku 1989  przeprowadziła się w do pomieszczenia o powierzchni 50 m² w budynku miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
       W 1995 roku w pomieszczeniach na piętrze  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy zainaugurowano działalność Izby Regionalnej. Posiada ona obecnie 450 sztuk zarejestrowanych zbiorów, które rocznie ogląda około 1 500 osób.
       W 1996 roku zlikwidowano filię biblioteczną w Łachowie. Zmianie uległa nazwa na Biblioteka Publiczna we Włoszczowie i tak pozostaje do chwili obecnej.
    20 grudnia 1999 roku Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zawarł porozumienie z zarządem Gminy Włoszczowa w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej we Włoszczowie zadań powiatowej biblioteki publicznej. Przekazywane corocznie, dotacje pokrywały wynagrodzenie ½ etatu instruktora powiatowego, koszty opieki instrukcyjno-metodycznej oraz częściowego zakupu książek. Biblioteka Powiatowa swym nadzorem objęła następujące biblioteki gminne wraz z filiami: Krasocin, Kluczewsko, Radków, Secemin, Włoszczowa. Instruktor Biblioteki Powiatowej systematycznie opracowywał bibliografię regionalną, obejmującą piśmiennictwo dotyczące powiatu włoszczowskiego, przygotowywał materiały metodyczne dla podległych bibliotek, uczestniczył w zakupie książek dla bibliotek powiatu, organizował spotkania i seminaria.
       W 2005 roku dzięki przystąpieniu biblioteki do programu „Ikonka”  powstaje Czytelnia Internetowa, w której użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać z komputerów i internetu.
     Placówka w kolejnych latach wzbogaca się o nowoczesne urządzenia: kserokopiarkę, drukarki, komputery – w roku 2012 posiada ich 12 połączonych w sieć. Biblioteka weszła w okres komputeryzowania zbiorów, tworzenia własnych baz danych. Od roku 2012 trwa przygotowywanie katalogu biblioteki w wersji on-line.
       Zgodnie ze Statutem, nadanym przez organizatora, Biblioteka jest samorządową instytucją kultury funkcjonującą w ramach krajowej sieci bibliotecznej. Jej siedzibą jest miasto Włoszczowa, a organizatorem Gmina Włoszczowa. Terytorium działania to Gmina Włoszczowa. Nadzór nad funkcjonowaniem biblioteki sprawuje organizator, zaś merytoryczna opieka spoczywa na Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Działalność Biblioteki ma na celu rozwijanie i zaspokajanie oczekiwań lokalnej społeczności w zakresie czytelnictwa oraz upowszechnianie oświaty i kultury. Działalność biblioteczna jest prowadzona za pośrednictwem rozbudowanej sieci, formułowane są zalecenia programowe, organizacyjne i kontrolne. Działania programowe realizowane są przy współpracy z placówkami upowszechniania oświaty i kultury.

Należą do nich:

  • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
  • opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych,
  • udostępnianie zbiorów,
  • udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
  • popularyzowanie książki, wiedzy i czytelnictwa,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci i instytucjami upowszechniania kultury,
  • podejmowanie działań wynikających z potrzeby środowiska.


Od lipca 2012 roku zostało rozwiązane porozumienie w sprawie prowadzenia przez Bibliotekę Publiczną we Włoszczowie zadań powiatowej biblioteki.

Wyszukiwarka

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 9.00 - 17.00
Czwartek
9.00 - 17.00
Piątek 8.00 - 16.00
Sobota       8.00 - 13.00
 (1 i 3 sobota miesiąca)

Katalog On-line

Internetowy Katalog Książek

 

Biblioteka Publiczna
we Włoszczowie

libra logo pion

Biblioteka Publiczna
we Włoszczowie realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Włoszczowskiego.

RODO5

zalajkuj biblioteke

zal

warszatyzb

logocogito

bip

facebook logo.png

ziemia

herbw

biblioteka narodowa

MKiDN

WMZW

Program realizowany jest we współpracy
z Instytutem Książki

dkk