Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka-wloszczowa.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Biblioteka Publiczna we Włoszczowie
ul. Kościuszki 11
29-100 Włoszczowa
tel: 041 39 42 313

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 2003-07-01

Data aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie głównej Biblioteki Publicznej we Włoszczowie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

- serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np. NVDA.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Adamczyk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 041 39 42 313 wew. 100

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie, ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu od ulicy Pocztowej znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia od ulicy Czarnieckiego prowadzą schody. W budynku na parterze znajduje się toaleta oraz platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dostanie się na pozostałe kondygnacje budynku. Dopuszcza się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego.

Filia w Czarncy mieści się w budynku Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 16, 29-100 Włoszczowa. Wejście do budynku Szkoły i do pomieszczenia filii nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia w Koniecznie mieści sie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Konieczno 84, 29-100 Włoszczowa. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia w Kurzelowie mieści się w budynku Domu Kultury, ul. Kielecka 11, 29-100 Włoszczowa. Wejście do budynku jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowany podjazd, obok budynku znajduje się miejsce parkowania dla osób  niepełnosprawnych.

 

Regulamin / akty prawne

Treść Statutu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie zawarta jest w formie pliku pdf do pobrania.

Statut Biblioteki Publicznej

 

Treść Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej we Włoszczowie zawarta jest w formie pliku pdf do pobrania.

Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej we Włoszczowie

 

Treść Regulaminu Czytelni Biblioteki Publicznej we Włoszczowie zawarta jest w formie pliku pdf do pobrania.

Regulamin Czytelni Biblioteki Publicznej we Włoszczowie

 

Treść Regulaminu Czytelni Internetowej Biblioteki Publicznej we Włoszczowie zawarta jest w formie pliku pdf do pobrania.

Regulamin Czytelni Internetowej Biblioteki Publicznej we Włoszczowie

 

Treść Regulaminu Filii dla Dzieci Biblioteki Publicznej we Włoszczowie zawarta jest w formie pliku pdf do pobrania.

Regulamin Filii dla Dzieci Biblioteki Publicznej we Włoszczowie

 

Treść Regulaminu Wypożyczalni Biblioteki Publicznej we Włoszczowie zawarta jest w formie pliku pdf do pobrania.

Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Publicznej we Włoszczowie

Kontakt

 

Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 11
29-100 Włoszczowa
tel: (41) 39 42 313

      (41) 39 43 433

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numery wewnętrzne:

Dyrektor - 100
Dział Gromadzenia, Księgowość - 101
Filia dla Dzieci - 102
Czytelnia Internetowa - 103
Wypożyczalnia dla Dorosłych - 104
Czytelnia - 105

 

Filie Biblioteki

Filia Biblioteczna dla  Dzieci i Młodzieży
ul. Kościuszki  11
29-100 Włoszczowa
tel.  41  39 42 313 lub 39 43 433


Filia Biblioteczna w Czarncy
ul. Szkolna 16a
29-100 Włoszczowa  


Filia Biblioteczna w Koniecznie
Konieczno 78
29-100 Włoszczowa


Filia Biblioteczna w Kurzelowie
ul.  Kielecka 11, Kurzelów
29-100 Włoszczowa

Historia

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie ma przeszło 80-letnią udokumentowaną historię. Jednak wzmianki o istnieniu bibliotek w regionie włoszczowskim, innych niż zbiory przykościelne, sięgają XVI wieku. Mowa tu o niewielkich prywatnych zbiorach: Koniecpolskich w Koniecpolu, Moskorzewskich w Moskorzewie, Szafrańskich w Seceminie, Chocimowskich w Kluczewsku oraz Kochowskich w Goleniowach pod Szczekocinami.
     W XVIII wieku niewielkie zbiory książek posiadali nauczyciele parafialni, czasem organiści oraz lekarze wiejscy, niejednokrotnie wypożyczający książki okolicznej ludności, czego przykładem była działalność doktora Hipolita Saneckiego ze Szczekocin. U schyłku XIX wieku oraz w początkach XX na ziemi włoszczowskiej istniały biblioteki szkolne, książki gromadzili inteligenci oraz co światlejsi chłopi, a nawet wyrobnicy wiejscy.
    Pierwsza Biblioteka Publiczna we Włoszczowie powstała w 1917 roku. Jej założycielem był miejscowy proboszcz ks. Teofil Rzepczyński. Ofiarowany przez niego księgozbiór (200 woluminów) złożono w budynku Straży Ogniowej i powierzono pieczy jej gospodarzowi Stanisławowi Wiatrowi. On też chętnie wypożyczał książki w niedzielę między godzinami 13.00 a 16.00. W latach 1919 - 1922 opiekę nad biblioteką sprawowała Jadwiga Grabowska – Fiszewska . Z biblioteki w tym czasie korzystało 80 osób. Wypożyczalnia była bezpłatna, z tym jednak, że pobierano niewielką kaucję jako rękojmię zwrotu książek. W 1922 roku z inicjatywy starosty Stanisława Wasiaka utworzono Powiatową Bibliotekę Sejmikową, w skład której weszła również biblioteka wyżej wspomniana. Zmieniono też lokalizację placówki umieszczając ją w dwóch większych pomieszczeniach. Czytelnia i wypożyczalnia czynne były w godz. 9.00 – 18.00. Korzystający z tej biblioteki musieli wpłacić 2 zł wpisowego, a za wypożyczenie 1 zł miesięcznie. W 1928 roku bibliotekę przeniesiono do budynku Szkoły Powszechnej we Włoszczowie, likwidując jednocześnie działającą wcześniej czytelnię. Biblioteka w tym czasie miała liczyć przeszło 20 tys. tomów, ale liczba korzystających z niej osób znacznie  się zmniejszyła. W 1935 roku władze powiatu pozbyły się tej biblioteki , przekazując  ją Lidze Kobiet. Od tej pory nosiła nazwę Centralnej Biblioteki Powiatu i Miasta, a mieściła się przy ul. Sienkiewicza 21. Z biblioteki tej  od połowy lat 20-tych korzystały także gminy powiatu włoszczowskiego. Wypożyczano im co jakiś czas  zestawy po 50 książek, a doręczano w specjalnych drewnianych walizach.
           W czasie II wojny światowej biblioteka była nieczynna. Działalność wznowiła dopiero w październiku 1945 roku, a w rok później zmieniono jej dawną nazwę na Powiatową Bibliotekę Publiczną. Liczyła ponad 6000 woluminów i nadal mieściła się przy ul. Sienkiewicza. Od 1947 roku współpracowała z nowo utworzoną Miejską Biblioteką Publiczną we Włoszczowie i z Biblioteką Miejską w Szczekocinach oraz z 13 bibliotekami gromadzkimi założonymi w większych miejscowościach powiatu włoszczowskiego. Od 1951 roku znajdowała się w ciasnym pomieszczeniu w rynku włoszczowskim, a w 1963 roku przeniesiona została na ulicę Czarnieckiego. W 1955 roku zgodnie z przepisami biblioteki powiatowe połączono z miejskimi i od tej pory do 1975 roku we Włoszczowie funkcjonowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. W 1972 roku utworzono przy tej placówce odrębną filię dla dzieci. Po likwidacji powiatów (1975) zmieniono jej nazwę na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Od tej pory, do 1990 roku, posiadała status biblioteki rejonowej, współpracując z bibliotekami w gminach: Krasocin, Łopuszno, Małogoszcz i Nagłowice.
         Rozbudowa budynku biblioteki miała miejsce w połowie lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Na bazie wspomnianych wcześniej  bibliotek gromadzkich  wyrosły  z czasem filie biblioteki włoszczowskiej w Bebelnie, Czarncy, Koniecznie, Kurzelowie i Łachowie.
        Lata 90. to okres zmian jakościowych w pracy bibliotecznej. Poprawiła się sytuacja lokalowa filii bibliotecznej w Koniecznie, która w roku 1989  przeprowadziła się w do pomieszczenia o powierzchni 50 m² w budynku miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
       W 1995 roku w pomieszczeniach na piętrze  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy zainaugurowano działalność Izby Regionalnej. Posiada ona obecnie 450 sztuk zarejestrowanych zbiorów, które rocznie ogląda około 1 500 osób.
       W 1996 roku zlikwidowano filię biblioteczną w Łachowie. Zmianie uległa nazwa na Biblioteka Publiczna we Włoszczowie i tak pozostaje do chwili obecnej.
    20 grudnia 1999 roku Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zawarł porozumienie z zarządem Gminy Włoszczowa w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej we Włoszczowie zadań powiatowej biblioteki publicznej. Przekazywane corocznie, dotacje pokrywały wynagrodzenie ½ etatu instruktora powiatowego, koszty opieki instrukcyjno-metodycznej oraz częściowego zakupu książek. Biblioteka Powiatowa swym nadzorem objęła następujące biblioteki gminne wraz z filiami: Krasocin, Kluczewsko, Radków, Secemin, Włoszczowa. Instruktor Biblioteki Powiatowej systematycznie opracowywał bibliografię regionalną, obejmującą piśmiennictwo dotyczące powiatu włoszczowskiego, przygotowywał materiały metodyczne dla podległych bibliotek, uczestniczył w zakupie książek dla bibliotek powiatu, organizował spotkania i seminaria.
       W 2005 roku dzięki przystąpieniu biblioteki do programu „Ikonka”  powstaje Czytelnia Internetowa, w której użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać z komputerów i internetu.
     Placówka w kolejnych latach wzbogaca się o nowoczesne urządzenia: kserokopiarkę, drukarki, komputery – w roku 2012 posiada ich 12 połączonych w sieć. Biblioteka weszła w okres komputeryzowania zbiorów, tworzenia własnych baz danych. Od roku 2012 trwa przygotowywanie katalogu biblioteki w wersji on-line.
       Zgodnie ze Statutem, nadanym przez organizatora, Biblioteka jest samorządową instytucją kultury funkcjonującą w ramach krajowej sieci bibliotecznej. Jej siedzibą jest miasto Włoszczowa, a organizatorem Gmina Włoszczowa. Terytorium działania to Gmina Włoszczowa. Nadzór nad funkcjonowaniem biblioteki sprawuje organizator, zaś merytoryczna opieka spoczywa na Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Działalność Biblioteki ma na celu rozwijanie i zaspokajanie oczekiwań lokalnej społeczności w zakresie czytelnictwa oraz upowszechnianie oświaty i kultury. Działalność biblioteczna jest prowadzona za pośrednictwem rozbudowanej sieci, formułowane są zalecenia programowe, organizacyjne i kontrolne. Działania programowe realizowane są przy współpracy z placówkami upowszechniania oświaty i kultury.

Należą do nich:

  • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
  • opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych,
  • udostępnianie zbiorów,
  • udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
  • popularyzowanie książki, wiedzy i czytelnictwa,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci i instytucjami upowszechniania kultury,
  • podejmowanie działań wynikających z potrzeby środowiska.


Od lipca 2012 roku zostało rozwiązane porozumienie w sprawie prowadzenia przez Bibliotekę Publiczną we Włoszczowie zadań powiatowej biblioteki.

Wyszukiwarka

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 9.00 - 17.00
Czwartek
9.00 - 17.00
Piątek 8.00 - 16.00
Sobota       8.00 - 13.00
 (1 i 3 sobota miesiąca)

Katalog On-line

Internetowy Katalog Książek

 

Biblioteka Publiczna
we Włoszczowie

libra logo pion

Biblioteka Publiczna
we Włoszczowie realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Włoszczowskiego.

RODO5

zalajkuj biblioteke

zal

warszatyzb

logocogito

bip

facebook logo.png

ziemia

herbw

biblioteka narodowa

MKiDN

WMZW

Program realizowany jest we współpracy
z Instytutem Książki

dkk